anexia

Text hesla

anexia [lat.] — násilné pripojenie celého územia alebo časti územia iného štátu jednostranným aktom anektujúceho štátu. Súčasné medzinárodné právo zakazuje hrozbu silou alebo použitie sily v medzinárodných vzťahoch proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Organizácie Spojených národov (OSN). Predchádzajúce medzinárodné právo dovoľovalo použiť silu (→ ius ad bellum). Podľa Deklarácie zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi v súlade s Chartou OSN, prijatej 1970 na Valnom zhromaždení OSN, územie štátu nemôže byť predmetom nadobudnutia iným štátom v dôsledku hrozby silou alebo jej použitím a žiadne takéto nadobudnutie územia nemôže byť uznané za právoplatné. Túto zásadu obsahuje aj definícia agresie.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. novembra 2017.

Anexia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anexia