anestéziologicko-resuscitačné oddelenie

Text hesla

anestéziologicko-resuscitačné oddelenie, ARO — nemocničné oddelenie, ktoré zabezpečuje anestéziu pacientov pri operáciách a resuscitačnú starostlivosť o kriticky chorých. Malo by byť zriadené v každej nemocnici.

Zverejnené v auguste 1999.

Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anesteziologicko-resuscitacne-oddelenie