anestézia

Text hesla

anestézia [gr.], anaesthesialek. odstránenie vnímania bolesti, ale aj strachu počas operácie alebo diagnostickej procedúry. Celková anestézia (narkóza) sa vyvoláva vdychovaním plynov (inhalačná anestézia) alebo vnútrožilovo (intravenózna anestézia). Pri inhalačnej anestézii sa v minulosti používali najmä éter a chloroform (mali množstvo vedľajších, nepriaznivých účinkov), dnes sa používa oxid dusný (rajský plyn), halotán, fluotan. Vnútrožilová anestézia sa využíva ako úvod do inhalačnej anestézie (ak má narkotikum podávané do žily krátkodobý účinok). Pri niektorých operáciách (najmä v brušnej dutine) je nutné dosiahnuť aj uvoľnenie svalstva podávaním myorelaxancií. Po skončení anestézie sa ich účinok ruší podávaním liekov s opačným účinkom. Na malé operácie a vyšetrovacie postupy sa používa miestna (lokálna) anestézia (znecitlivenie), na ktorú sa využívajú látky odvodené od kokaínu. Rozlišuje sa povrchová (znecitlivenie slizníc ústnej dutiny a hrtana pri vyšetrení žalúdka alebo priedušiek), miestna (napúšťanie okolia rany anestetikom) alebo zvodová (spinálna a epidurálna) anestézia, anestézia nervov zásobujúcich určitú oblasť, napr. obstrek čeľustného nervu pri extrakcii zubov.

Zverejnené v auguste 1999.

Anestézia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anestezia