anemotaxia

Text hesla

anemotaxia [gr.] — reakcia živočícha pohybom na prúdenie vzduchu. Prúdenie pôsobí najmä na lietajúci hmyz.

Zverejnené v auguste 1999.

Anemotaxia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anemotaxia