anemochória

Text hesla

anemochória [gr.] —

1. bot. rozširovanie výtrusov, semien alebo plodov, prípadne iných častí rastliny vzdušnými prúdmi na miesta ich nového výskytu (paprade, borovica, púpava, javor). Lietanie semien napomáha nízka hmotnosť, ako aj chlpovité, padáčikovité, blanité, krídlovité a mechúrikovité útvary semien;

2. zool. rozširovanie živočíchov (napr. hmyzu) vzdušnými prúdmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Anemochória [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anemochoria