androspóra

Text hesla

androspóra [gr.] — biol. pohlavná zoospóra, výtrus, pri nanadrických druhoch rodu čiapočka (Oedogonium) z radu vláknitých zelených rias.

Zverejnené v auguste 1999.

Androspóra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/androspora