andromédka

Text hesla

andromédka [gr.], andromeda, Andromeda — rod dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď vresovcovité. Drobný ker vysoký 10 – 40 cm s ihlicovitými na rube sivými listami a ružovými až belavými kvetmi v chudobnom chocholíku. Rastie na rašeliniskách a vresoviskách. Známych 12 druhov, na Slovensku len andromédka sivolistá (Andromeda polifolia).

Zverejnené v auguste 1999.

Andromédka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andromedka