androgynofor

Text hesla

androgynofor [gr.] — bot. predĺžené a rozšírené kvetné lôžko medzi korunnými lupienkami a tyčinkami nesúce na vrchole súbor tyčiniek a plodolistov.

Zverejnené v auguste 1999.

Androgynofor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/androgynofor