androcyty

Text hesla

androcyty [gr.] — bot. bunky samčieho pohlavného orgánu (plemenníčka, anterídia), z ktorých vznikajú pohyblivé samčie pohlavné bunky (spermatozoidy), napr. pri machorastoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Androcyty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/androcyty