androcefália

Text hesla

androcefália [gr.] — výtv. zobrazenie zvieracieho tela s ľudskou hlavou predstavujúce rôzne božstvá, svätcov ap. Známe od staroveku (napr. egyptská sfinga), v asýrskom a koptskom výtvarnom umení, v Indii a Číne, v európskom umení najmä v stredoveku.

Zverejnené v auguste 1999.

Androcefália [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/androcefalia