Andresenová, Sofia de Mello Breyner

Text hesla

Andresenová (Andresen), Sofia de Mello Breyner, 6. 11. 1919 Porto – 2. 7. 2004 Lisabon — portugalská spisovateľka. Pochádzala zo šľachtickej rodiny s dánskymi koreňmi. Poetka žensky precítenej lásky a krásy, debutovala básnickou zbierkou Poézia (Poesia, 1944). Neskôr vydala básnické zbierky Deň mora (O Dia do Mar, 1947), Koral (Coral, 1950), Cigánsky Kristus (O Cristo cigano, 1961), Antológia (Antologia, 1975), Meno vecí (O Nome das coisas, 1977), More (Mar, 2001), Orfeus a Eurydika (Orpheu e Eurydice, 2001). Pre deti napísala knihy rozprávok Dievča mora (A Menina do Mar, 1958), Rozprávková Oriana (A Fada Oriana, 1958) a básnickú zbierku Prvá kniha poézie (Primeiro livro de poesia, 2001). Autorka próz Exemplárne poviedky (Contos Exemplares, 1977), Príbehy pevniny a mora (Histórias da terra e do mar, 1984), divadelných hier Syn duše a krvi (Filho de alma e sangue, 1998), Neplač, moja drahá (Não chores minha querida, 1993).

Zverejnené v auguste 1999.

Andresenová, Sofia de Mello Breyner [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andresenova-sofia-de-mello-breyner