andréceum

Text hesla

andréceum [gr. > lat.] — bot. súbor všetkých tyčiniek jedného kvetu krytosemenných rastlín (v kvetných vzorcoch označenie A). Andréceum môže byť voľné alebo zrastené, môže mať jednu alebo viac tyčiniek.

Zverejnené v auguste 1999.

Andréceum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andreceum