Andreánsky, Vojtech

Text hesla

Andreánsky, Vojtech, 27. 8. 1917 Prešov – 6. 10. 1993 Bratislava — slovenský filmový režisér, priekopník populárno-vedeckých filmov na Slovensku. Venoval sa lekárskej tematike: Umelé srdce (1960), Mimotelový obeh (1960), Mozog (1965); kultúrnej histórii slovenského národa: Bukovohorská kultúra (1966), Limes Romanus na Slovensku (1968), Bratislavské korunovácie (1968); nakrútil filmové portréty slovenských umelcov: Mária Markovičová (1970), Paľo Bielik (1971), Dr. Janko Blaho (1975), Ladislav Chudík recitátor (1980).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. októbra 2017.

Andreánsky, Vojtech [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andreansky-vojtech