Andokidés

Text hesla

Andokidés, 6. stor. pred n. l. — grécky maliar čiernofigúrovej a červenofigúrovej keramiky. Činný okolo 530 – 500 pred n. l. v Aténach. Zachovalo sa niekoľko prác signovaných maliarom Andokidésom Psiaksom. Podľa toho sa datuje technika čierno- a červenofigúrovej maľby okolo 530 (amfora Odpočívajúci Herakles a Aténa, okolo 520 pred n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Andokidés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andokides