Anderle, Jiří

Popis ilustrácie

Jiří Anderle: Hra pre 122 osôb, 1974, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica

Text hesla

Anderle, Jiří, 14. 9. 1936 Pavlíkov, okres Rakovník — český maliar a grafik. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u Antonína Pelca (*1895, †1967) a Vladimíra Silovského (*1891, †1974) a na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej (VŠUP) v Prahe, 1969 – 73 pôsobil na VŠUP, člen SČUG Hollar. Autor grafických a obrazových cyklov zaoberajúcich sa problémami vzťahu človeka v jeho mytologických, historických a sociologických kontextoch (Bez kože, 1965 – 67, Hry, 1974 – 75, Portrét v čase, 1978 – 79, Zápisníky, 1980 – 82, Apokalyptická genetika, 1982 – 83). Najvyššie ocenenie získal protivojnový cyklus Ilúzia a realita (1980 – 82) vychádzajúci z dobových fotografií. Svojím imaginatívnym realizmom ovplyvnil tvorbu celej generácie českých grafikov.

Zverejnené v auguste 1999.

Anderle, Jiří [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anderle-jiri