andachtsbild

Text hesla

andachtsbild [nem.] — osobitná kategória stredovekých obrazov určených na modlitby a meditácie. Pôvod má pravdepodobne v kláštornej mystike 13. a 14. stor., rozšírený najmä v maliarstve, ale i sochárstve 14. a 15. stor. Tematicky dominovali motívy ukrižovania, piety, Madony, bolestného Krista (→ arma Christi) alebo scény poslednej večere. Ich úlohou bolo vystupňovať u veriacich emotívne reakcie.

Zverejnené v auguste 1999.

Andachtsbild [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/andachtsbild