ančar jedovatý

Text hesla

ančar jedovatý, Antiaris toxicaria, upas — druh dvojklíčnolistových rastlín, čeľaď morušovité, pochádzajúci z vých. Indie. Drevina sa nazýva aj strom smrti, pretože z latexu vytekajúceho z narezanej kôry sa získava prudký jed obsahujúci najmä glykozid antiarín spôsobujúci kŕče a záchvaty, ktorý pôvodní obyvatelia Malajzie používali do šípov. Jeden strom poskytne asi 500 g šťavy. Z vláknitej vnútornej časti stromu sa zhotovujú vrecia, odevy a prikrývky.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Ančar jedovatý [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ancar-jedovaty