analýza procesu

Text hesla

analýza procesu — v technickej praxi komplexná analýza procesov, postupov a zariadení, ktorá vedie k opatreniam na intenzifikáciu a racionalizáciu výroby. Skladá sa z niekoľkých etáp: 1. vyhodnotenie záznamov (protokolov) z daného zariadenia; 2. doplnenie výsledkov pokusmi; 3. zostavenie materiálovej a energetickej bilancie; 4. vytvorenie matematického modelu a optimalizácia systému; 5. analýza materiálovej vybavenosti. V systémoch s vysokou spotrebou energie sú dôležité najmä bilancie energie (môžu poukázať na straty) a bilancie exergie, ktoré poukazujú na kvalitu využitia energie.

Zverejnené v auguste 1999.

Analýza procesu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyza-procesu