análna žilka

Text hesla

análna žilka — pozdĺžna žilka, respektíve žilky (1 až 4), obyčajne nevetvené, vybiehajúce zo zadnej krídlovej vzdušnice hmyzu. Ohraničuje a vypĺňa análne pole krídla.

Zverejnené v auguste 1999.

Análna žilka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analna-zilka