analgézia

Text hesla

analgézia [gr.], analgesialek. tlmenie bolesti, najčastejšie liekmi podávanými ústami a injekčne, u malých detí aj nálevom do konečníka.

Text hesla

analgézia [gr.], analgesialek. tlmenie bolesti, najčastejšie liekmi podávanými ústami a injekčne, u malých detí aj nálevom do konečníka.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Analgézia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analgezia