anafylatoxíny

Text hesla

anafylatoxíny [gr.] — fragmenty C5a, C3a a C4a vznikajúce pri aktivácii komplementu. Vyvolávajú kontrakcie hladkých svalov, zvýšenie cievnej priepustnosti, degranuláciu žírnych buniek a bazofilov s následným uvoľnením histamínu a ostatných mediátorov anafylaxie.

Zverejnené v auguste 1999.

Anafylatoxíny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anafylatoxiny