anafylaktoidná reakcia

Text hesla

anafylaktoidná reakcia — reakcia, pri ktorej sa na rozdiel od anafylaxie neuplatňujú protilátky IgE (→ imunoglobulíny), ale uvoľnenie mediátorov anafylaxie zo žírnych buniek a z bazofilov (degranulácia) sa uskutočňuje iným spôsobom. Takto pôsobia niektoré chemikálie a liečivá, rádiokontrastné médiá, jedy včiel a hadov. Vo väčšine prípadov sa anafylaktoidná reakcia začína aktiváciou komplementu (podobne ako pri agregačnej anafylaxii). V súčasnosti zastaraný termín, novšie non-IgE mediovaná anafylaxia.

Zverejnené v auguste 1999.

Anafylaktoidná reakcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anafylaktoidna-reakcia