anafylaktická reakcia

Popis ilustrácie

Anafylaktická reakcia

Text hesla

anafylaktická reakcia — precitlivenosť včasného typu, alergická reakcia s účasťou protilátok IgE (→ imunoglobulíny). Uskutočňuje sa vo dvoch fázach. Po prvom kontakte s alergénom sa utvoria špecifické protilátky, ktoré sa viažu na vysokoafinitné receptory pre Fc fragment IgE (→ fragmenty imunoglobulínov) na povrchu žírnych buniek a bazofilov (fáza senzibilizácie). Pri opakovanom kontakte alergén premostí molekuly IgE viazané na povrchu týchto buniek, na základe čoho sa z nich uvoľnia histamín a iné mediátory anafylaxie (efektorová fáza). Tieto svojimi farmakologickými účinkami (kontrakcia hladkých svalov, zvýšenie priepustnosti ciev a ich rozšírenie) spôsobujú klinické prejavy s dominujúcimi príznakmi zo strany šokového orgánu, ktorým môžu byť priedušky a hrtan (zúženie dýchacích ciest), koža (žihľavka), srdcovo-cievny systém (zníženie krvného tlaku) a i. Okrem tejto základnej reakcie, ktorá má rýchly priebeh, vyvolávajú niektoré alergény aj oneskorenú fázu, ktorá sa objavuje po 4 – 6 hodinách.

Zverejnené v auguste 1999.

Anafylaktická reakcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anafylakticka-reakcia