anadiplóza

Text hesla

anadiplóza [gr.] — rečnícka (štylistická) figúra, pri ktorej sa opakuje niektoré slovo na konci vety a na začiatku nasledujúcej vety; v poézii opakovanie toho istého slova (slov) na konci jedného verša a na začiatku nasledujúceho verša; → epanastrofa.

Zverejnené v auguste 1999.

Anadiplóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anadiploza