amur

Popis ilustrácie

Amur biely

Text hesla

amur, Ctenopharyngodon — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad kaprotvaré (Cypriniformes), čeľaď kaprovité. Ryby žijúce v povodí rieky Amur (podľa nej nazvané) a v Číne (amur biely, Ctenopharyngodon idella). Majú do 1 m dlhé telo, hmotnosť 30 kg. Živia sa vodnými rastlinami. V 2. pol. 20. stor. bol amur prenesený do mnohých európskych krajín s cieľom spásať vodnú vegetáciu; v Dunaji hrozí možnosť jeho úplnej aklimatizácie.

Zverejnené v auguste 1999.

Amur [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amur-0