amputácia

Text hesla

amputácia [gr.], amputatiolek. odstránenie časti alebo celého orgánu tela. Môže nastať spontánne (samovoľne), napr. pri omrzlinách 3. stupňa alebo pri popáleninách 4. stupňa dochádza k úplnému odumretiu koncových častí tváre (nos), rúk alebo nôh (prsty), ktoré potom samovoľne odpadnú. Chirurgická amputácia sa vzťahuje prevažne na odstraňovanie končatín; dôvodmi na amputáciu sú najčastejšie nedokrvenie končatín pri ateroskleróze (→ artérioskleróza) alebo pri diabetickej nohe (→ cukrovka), úrazy a nádory. Robí sa na rôznych úrovniach tak, aby bol kýpeť dobre prekrvený, funkčný a aby sa dala primodelovať vhodná protéza.

Zverejnené v auguste 1999.

Amputácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amputacia