amorfná látka

Text hesla

amorfná látka — látka, ktorá na rozdiel od kryštalickej látky nemá pravidelnú priestorovú štruktúru. Jej prechod z tuhého skupenstva do kvapalného je postupný, bez charakteristickej teploty topenia. Účinkom dlhodobého mechanického napätia má často vlastnosti pomalého toku (creep), preto sa niekedy považuje za podchladenú kvapalinu s veľmi vysokou viskozitou. V prírode sa vyskytujú amorfné látky oveľa zriedkavejšie ako kryštalické látky. Obyčajne sú to látky tvorené makromolekulami (asfalt, živice, polyméry) alebo látky, ktoré vznikli rýchlym ochladením taveniny (sklá, kovové sklá).

Zverejnené v auguste 1999.

Amorfná látka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amorfna-latka