amónne soli

Text hesla

amónne soli — zlúčeniny obsahujúce amónny katión (amónium, \(\require{mhchem}\ce{NH_4^+ }\)), napr. dusičnan amónny NH4NO3 a chlorid amónny NH4Cl. Pripravujú sa reakciou amoniaku s príslušnou kyselinou; štruktúrou a rozpustnosťou sa podobajú soliam alkalických kovov, najmä draselným. Viaceré sa používajú ako hnojivá.

Text hesla

amónne soli — zlúčeniny obsahujúce amónny katión (amónium, \(\require{mhchem}\ce{NH_4^+ }\)), napr. dusičnan amónny NH4NO3 a chlorid amónny NH4Cl. Pripravujú sa reakciou amoniaku s príslušnou kyselinou; štruktúrou a rozpustnosťou sa podobajú soliam alkalických kovov, najmä draselným. Viaceré sa používajú ako hnojivá.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amónne soli [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amonne-soli