Amo, Anton Wilhelm

Text hesla

Amo, Anton Wilhelm, 1703 neďaleko Aximu, Ghana – asi 1753 Fort San Sebastian, Shama, Ghana — africký filozof. Pochádzal z územia dnešnej Ghany, ako štvorročný sa dostal do Amsterdamu a odtiaľ do Nemecka, kde jeho výchovu a vzdelanie zabezpečila rodina vojvodov Braunschweigovcov-Wolfenbüttelovcov. Vyštudoval právo na univerzite v Halle, 1734 získal doktorát z filozofie vo Wittenbergu a vrátil sa do Halle, kde prednášal filozofiu (od 1736 profesor), od 1740 profesor filozofie na univerzite v Jene. Okolo 1747 sa pod tlakom nepriaznivých okolností vrátil do Ghany. Dielo: Traktát o umení triezveho a presného filozofovania (Tractatus de arte sobrie et accurate philosophandi, 1738).

Zverejnené v auguste 1999.

Amo, Anton Wilhelm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amo-anton-wilhelm