amnestia

Text hesla

amnestia [gr.] — oprávnenie prislúchajúce obyčajne hlave štátu udeliť hromadnú milosť obvineným, obžalovaným i odsúdeným páchateľom trestnej činnosti. V individuálnom prípade má právo udeliť individuálnu milosť. Amnestia aj individuálna milosť sa realizujú formou a účinkami abolície alebo agraciácie alebo rehabilitácie na základe žiadosti, podnetu alebo aj iniciatívy hlavy štátu. Amnestia môže kumulovať účinky abolície, agraciácie a rehabilitácie, kým individuálna milosť sa realizuje iba prostredníctvom niektorej z nich.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. januára 2018.

Amnestia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amnestia