aminotransferázy

Text hesla

aminotransferázy [gr.] — enzýmy katalyzujúce prenos aminoskupiny z α-aminokyselín na α-ketokyseliny. Z aminokyseliny vzniká oxokyselina a naopak. Skupinou, ktorá sprostredkúva prenos (→ prostetická skupina) všetkých aminotransferáz, je pyridoxalfosfát odvodený od pyridoxínu (vitamín B6). Aminotransferázy predstavujú jedny z kľúčových enzýmov katalyzujúcich metabolizmus aminokyselín a dusíka v bunke. Niekedy sa nesprávne nazývajú transaminázy.

Zverejnené v auguste 1999.

Aminotransferázy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aminotransferazy