amidy kovov

Text hesla

amidy kovov — zlúčeniny kovov, ktoré obsahujú anión \(\mathrm{NH_2^{\,-}}\), napr. amid sodný NaNH2 a amid nikelnatý Ni(NH2)2. Amidy kovov sú tuhé kryštalické látky, ktoré sa väčšinou pripravujú reakciou kovu s amoniakom pri zvýšenej teplote alebo v prítomnosti katalyzátora, ako aj reakciou solí kovov s amidom alkalického kovu v kvapalnom amoniaku:

AgNO3 + KNH2 → AgNH2 + KNO3 .

Amid sodný je významným činidlom v organickej syntéze a používa sa aj na výrobu kyanidu sodného NaCN.

Zverejnené v auguste 1999.

Amidy kovov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amidy-kovov