amfitokia

Text hesla

amfitokia [gr.] — spôsob rozmnožovania, forma partenogenézy, pri ktorej sa v potomstve nachádzajú obidve pohlavia, samčeky aj samičky. Vyskytuje sa napr. pri voškách (Aphidoidea).

Zverejnené v auguste 1999.

Amfitokia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfitokia