amfitécium

Text hesla

amfitécium [gr.] — bot. vyvýšený val na obvode plodničiek lichenizovaných húb utvorený okolitou stielkou.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfitécium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfitecium