amfiprotná častica

Text hesla

amfiprotná častica, amfolyt — častica, ktorá sa môže správať vzhľadom na druhý reaktant ako Brønstedova kyselina alebo zásada, teda je schopná odštepovať alebo viazať protón. Amfiprotnými časticami sú napr. voda, niektoré anióny viacsýtnych kyselín (\(\require{mhchem}\ce{HSO_4^-}\), \(\require{mhchem}\ce{H_2PO_4^-}\)) a i. Špeciálnym prípadom sú aminokyseliny, ktoré v protických rozpúšťadlách súčasne viažu i odštepujú protón, a tvoria tak amfióny. Napr. glycín vytvára ión \(\require{mhchem}\ce{NH_3^+CH_2COO^-}\).

Text hesla

amfiprotná častica, amfolyt — častica, ktorá sa môže správať vzhľadom na druhý reaktant ako Brønstedova kyselina alebo zásada, teda je schopná odštepovať alebo viazať protón. Amfiprotnými časticami sú napr. voda, niektoré anióny viacsýtnych kyselín (\(\require{mhchem}\ce{HSO_4^-}\), \(\require{mhchem}\ce{H_2PO_4^-}\)) a i. Špeciálnym prípadom sú aminokyseliny, ktoré v protických rozpúšťadlách súčasne viažu i odštepujú protón, a tvoria tak amfióny. Napr. glycín vytvára ión \(\require{mhchem}\ce{NH_3^+CH_2COO^-}\).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

citácia

Amfiprotná častica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfiprotna-castica