amfipneustický

Text hesla

amfipneustický [gr.] — hmyz, ktorý má zavreté zadohrudné spirákulá (stigmy) a prvých 5 – 7 párov bruškových zariadení spirákul otvárajúcich vzdušnicu na povrchu článku tela, napr. parazitické larvy dvojkrídlovcov žijúce vo vode.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfipneustický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfipneusticky