amfión

Text hesla

amfión [gr.], obojaký ión, zwitterión — molekula, ktorá v roztoku podlieha vnútornej ionizácii, v dôsledku čoho má súčasne kladný aj záporný náboj. Takúto vlastnosť majú aminokyseliny; napr. glycín \(\mathrm{NH_2CH_2COOH}\) vytvára amfión \(\mathrm{NH_3^{\,+}CH_2COO^-}\). Amfióny sa v kyslom prostredí správajú ako zásady a v zásaditom ako kyseliny (→ amfiprotná častica).

\(\mathrm{NH_3^{\,+}CH_2COO^- + H^+ \longrightarrow NH_3^{\,+}CH_2COOH}\)

\(\mathrm{NH_3^{\,+}CH_2COO^- + OH^- \longrightarrow NH_2CH_2COO^- + H_2O}\)

Hodnota pH, pri ktorej je rovnaká koncentrácia kyslej (\(\mathrm{NH_3^{\,+}CH_2COOH}\)) aj zásaditej formy (\(\mathrm{NH_2CH_2COO^-}\)), sa nazýva izoelektrický bod. V tomto bode je maximálna koncentrácia obojakého iónu a amfióny sa nepohybujú v elektrickom poli.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfión [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfion