amfinotické rozšírenie

Text hesla

amfinotické rozšíreniebiol. typ rozšírenia taxónu, ktoré je charakterizované tým, že časť areálu je na vých. a časť na záp. pologuli.

Text hesla

amfinotické rozšíreniebiol. typ rozšírenia taxónu, ktoré je charakterizované tým, že časť areálu je na vých. a časť na záp. pologuli.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amfinotické rozšírenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfinoticke-rozsirenie