amfinotické rozšírenie

Text hesla

amfinotické rozšíreniebiol. typ rozšírenia taxónu, ktoré je charakterizované tým, že časť areálu je na vých. a časť na záp. pologuli.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfinotické rozšírenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfinoticke-rozsirenie