amfikarpia

Text hesla

amfikarpia [gr.] — bot. rôznoplodosť; rastlina vytvára dva tvarovo rozdielne plody (jedny nad zemou a druhé pod ňou), napr. hrachor siaty (Lathyrus sativus).

Text hesla

amfikarpia [gr.] — bot. rôznoplodosť; rastlina vytvára dva tvarovo rozdielne plody (jedny nad zemou a druhé pod ňou), napr. hrachor siaty (Lathyrus sativus).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Amfikarpia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfikarpia