amfigónia

Text hesla

amfigónia [gr.] — biol. dvojpohlavný spôsob rozmnožovania, pri ktorom zárodok nového jedinca vzniká spojením zárodočných buniek rodičov opačného pohlavia, samčeka a samičky.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfigónia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfigonia