amfigastrium

Text hesla

amfigastrium [gr.] — bot. šupinovitý nepravý list (palístok; → fyloid) na brušnej strane folióznych pečeňoviek a ojedinele i niektorých tropických machov, premenený tretí rad fyloidov, menších a tvarovo rozdielnych od ostatných palístkov.

Zverejnené v auguste 1999.

Amfigastrium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfigastrium