amfifloická sifonostéla

Text hesla

amfifloická sifonostéla, solenostéla — bot. typ stély vyznačujúci sa tým, že stĺpec stržňa je obalený dutým valcom lyka a ten dutým valcom dreva, na ktorý sa z vonkajšej strany pripája opäť dutý valec lyka, napr. pri čeľadi marsileovité (sladičorasty).

Zverejnené v auguste 1999.

Amfifloická sifonostéla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfifloicka-sifonostela