amfidisky

Text hesla

amfidisky [gr.] — vrstva špeciálnych ihlíc na povrchu guľovitých útvarov, gemúl, ktoré vznikajú pri nepohlavnom rozmnožovaní (vnútornom pučaní) v kmeni hubky (Porifera).

Zverejnené v auguste 1999.

Amfidisky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfidisky