amficelné stavce

Text hesla

amficelné stavcebiol. stavce, ktorých telo je spredu i zozadu lievikovito vyhĺbené, v priestore medzi nimi sú zvyšky chrbtovej struny (chorda dorsalis). Majú ich drsnokožce, ryby, časť obojživelníkov a niektoré plazy.

Zverejnené v auguste 1999.

Amficelné stavce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amficelne-stavce