amfibiont

Text hesla

amfibiont [gr.] — obojživelný organizmus, ktorý časť svojho života alebo vývinového cyklu prežije vo vode, časť na suchej zemi. Medzi amfibionty patria živočíchy, ktoré prežijú mladosť výlučne vo vode, napr. obojživelníky (Amphibia), vážky (Odonata), podenky (Ephemeroptera), pošvatky (Plecoptera), ale aj krokodíly (rod Crocodylus) a hrochy (rod Hippopotamus), ktoré prostredia striedajú.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Amfibiont [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amfibiont