ametystové sklo

Text hesla

ametystové sklo — priehľadné sklo fialového zafarbenia. Známe od 16. stor. v benátskych sklárňach.

Text hesla

ametystové sklo — priehľadné sklo fialového zafarbenia. Známe od 16. stor. v benátskych sklárňach.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Ametystové sklo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ametystove-sklo