americký quarter horse

Text hesla

americký quarter horse [kuóter hós] — prvé skutočne americké plemeno robustných koní. Vyšľachtené na začiatku 17. stor. vo Virgínii a v prímorských kolóniách. Používané na farmách, na pasenie dobytka ap., pre svoju rýchlosť a pohyblivosť výborný kovbojský kôň. Anglickí osadníci na ňom pretekali v rovinových dostihoch na štvrť míle (quarter – 400 m), odtiaľ aj názov plemena. Výška v kohútiku 143 – 160 cm.

Zverejnené v auguste 1999.

Americký quarter horse [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/americky-quarter-horse