Američania

Text hesla

Američania

1. súhrnné označenie všetkých obyvateľov amerického svetadiela;

2. označenie obyvateľov USA (308 mil.; 2010). Pôvodnými obyvateľmi boli Indiáni, Inuiti a Aleuti, tvoriaci dnes iba nevýznamnú skupinu (0,7 %). Jadro amerického národa vytvorili britskí prisťahovalci zo 17. – 18. stor., ktorí sa usádzali na východnom pobreží a postupne kolonizovali vnútrozemie. Na juhovýchode to boli Francúzi, na juhu a juhozápade Španieli, ktorých v 19. stor. asimilovali po anglicky hovoriaci prisťahovalci, ale zanechali po sebe stopy v podobe kultúrnej odlišnosti juhu a severu USA. Od 2. polovice 19. stor. sa na formovaní amerického národa čoraz výraznejšie zúčastňovali černosi dovlečení v 17. – 19. stor. ako otroci, dnes tvoria asi 12 % obyvateľstva. V 19. stor. sa začal prílev prisťahovalcov z iných častí Európy, najprv zo západnej a severnej (Nemci, Švédi, Nóri), neskôr aj zo strednej a z východnej, a najmä z Talianska, odkiaľ dnes pochádza väčšina prisťahovalcov európskeho pôvodu. V 20. stor. tvorili dosť veľké percento prisťahovalcov Japonci, Číňania a Filipínci. Od konca 2. svet. vojny rástol počet prisťahovalcov z Mexika a karibskej oblasti, ktorí dnes tvoria asi 10 % obyvateľstva. Formovanie amerického národa nie je dodnes ukončené. Spôsobuje to predovšetkým neprestajný prílev prisťahovalcov z rozličných častí sveta, ich pestré rasové a etnické zloženie, rozličný sociálny pôvod a postavenie, ako aj odlišný spôsob života v USA a v krajine pôvodu. Väčšina prisťahovalcov sa plne amerikanizuje až v druhej alebo tretej generácii.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 17. augusta 2016.

Američania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/americania