American Ballet Theatre

Text hesla

American Ballet Theatre [emerikn balej sietr] — americký baletný súbor Metropolitnej opery v New Yorku; založený 1939 L. Chasovou a Richardom Pleasantom (*1906, †1961) ako Ballet Theatre z členov súboru Mordkin Ballet. Od 1957 pod dnešným názvom. Spolu s New York City Ballet patrí k najvýznamnejším americkým telesám. Interpretuje prevažne klasický repertoár. V súbore pôsobili o. i. M. N. Baryšnikov, E. Bruhn, C. Fracciová, N. R. Makarovová, R. Ňurejev, choreografi A. Tudor, A. de Millová, B. R. Cullbergová, A. Ailey, J. Robbins. Súbor viedli 1980 – 89 M. N. Baryšnikov, 1989 – 92 Jane Hermannová (Hermann, *1937, †2008) a Oliver Smith (*1918, †1994) a od 1992 Kevin McKenzie (*1954).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. apríla 2021.

American Ballet Theatre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/american-ballet-theatre