American Ballet

Text hesla

American Ballet [emerikn balej] — americký baletný súbor založený 1934 v Hartforde (Connecticut) L. E. Kirsteinom a mecenášom umenia Ewardom Warburgom (*1908, †1992). Prvé predstavenie sa uskutočnilo 1. 3. 1935 v choreografii G. Balanchina. R. 1936 vznikol z iniciatívy L. E. Kirsteina Ballet Caravan, od 1938 American Ballet Caravan, ktorý sa 1941 zlúčil s American Ballet, ktorý bol 3 roky nečinný. Vďaka finančnej pomoci N. A. Rockefellera absolvoval súbor prvé turné do Južnej Ameriky s repertoárom obidvoch skupín pod názvom American Ballet Caravan. Po návrate sa súbor rozpadol. R. 1946 vznikla spoločnosť Ballet Society založená L. E. Kirsteinom a G. Balanchinom a na základe jej úspechov vyrástol jeden z najvýznamnejších amerických baletných súborov New York City Ballet ako súčasť New York City Center for Music and Drama.

Text hesla

American Ballet [emerikn balej] — americký baletný súbor založený 1934 v Hartforde (Connecticut) L. E. Kirsteinom a mecenášom umenia Ewardom Warburgom (*1908, †1992). Prvé predstavenie sa uskutočnilo 1. 3. 1935 v choreografii G. Balanchina. R. 1936 vznikol z iniciatívy L. E. Kirsteina Ballet Caravan, od 1938 American Ballet Caravan, ktorý sa 1941 zlúčil s American Ballet, ktorý bol 3 roky nečinný. Vďaka finančnej pomoci N. A. Rockefellera absolvoval súbor prvé turné do Južnej Ameriky s repertoárom obidvoch skupín pod názvom American Ballet Caravan. Po návrate sa súbor rozpadol. R. 1946 vznikla spoločnosť Ballet Society založená L. E. Kirsteinom a G. Balanchinom a na základe jej úspechov vyrástol jeden z najvýznamnejších amerických baletných súborov New York City Ballet ako súčasť New York City Center for Music and Drama.

Zverejnené v auguste 1999.

American Ballet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/american-ballet